نوشته‌ها

گواهینامه رانندگی گرجستان

گواهینامه رانندگی گرجستان دراتحادیه اروپا

در این خبر قرار است به مراحل مربوط به  اخذ گواهینامه رانندگی گرجستان بپردازیم. وزارت امور داخله کشور گرجستان می گوید که در حال مذاکره با کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد تا بتواند رضایت این کشورها را در زمینه ی به رسمیت شناختن گواهینامه ران…