نوشته‌ها

دانستنی هایی درباره گرجستان

دانستنی هایی درباره گرجستان

دانستنی هایی درباره گرجستان   دانستنی هایی درباره گرجستان ۱- نام تفلیس برگرفته از یک کلمه گرجی به نام گرم می باشد. دانستنی هایی درباره گرجستان - نام پایتخت گرجستان؛ تفلیس، به چشمه های آبگرم طبیعی ربط دارد که در طول شکار پادشاه واختانگ گورگاس…