نوشته‌ها

حقایقی درباره گرجستان

حقایقی درباره گرجستان

حقایقی درباره گرجستان حقایقی درباره گرجستان - گرجستان تا ۱۵ سال پیش مملو از فساد و تباهی بوده است به ترتیبی که رییس ICC گرجستان گفت: ?«در آن زمان من مجبور بودم با حداقل شش محافظ در شهر حرکت کنم»، ولی امروز این کشور آنچنان امن است که نه او دیگ…